Internationalisierung

Torre de Núñez möchte, dass alle Verbraucher in den Genuss des einmaligen Geschmacks und der Qualität unserer Produkte kommen.

Deshalb haben wir alle notwendigen Anstrengungen unternommen, um unseren Fertigungsprozess an die Anforderungen der internationalen Märkte anzupassen. Heute sind wir stolz darauf, in 14 Ländern auf dem europäischen, mittelamerikanischen und asiatischen Markt vertreten zu sein; diese Regionen machen bereits über 10 % unseres Jahresumsatzes aus.

mapa

Feder Galicia 2014-2020

Esta empresa participa no Plan Foexga 2019-2020 Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Como apoio ao proceso de internacionalización, Torre de Núñez de Conturiz S.L.U, ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través de IGAPE para participar no Plan de Fomento das exportacións galegas (Foexga) 2016-2017, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tecido empresarial mais competitivo. Unha maneira de facer Europa. O obxectivo principal do Plan Foexga é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

AYUDA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE LAS EMPRESAS GALLEGAS

Órgano Concedente: Igape cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Expediente: IG230.2016.1.125

Proxecto: Desenvolvemento de catálogos, ferias internacionais e unha landing page adaptada á imaxe corporativa da empresa Torre de Nuñez, tendo en conta os distintos mercados aos que se dirixe, principalmente ao ámbito de Inglaterra. Polo cal o desenvolvemento se ha realizado en inglés, adaptándoo ao idioma do país obxectivo.

Os obxectivos e resultados alcanzados foron dar presenza á empresa na internet e reforzar a marca a nivel internacional, así como dar apoio comercial para conseguir un incremento de vendas a través dunha nova canle, aumentar a carteira de clientes e fidelizar os clientes actuais.

Planifícase unha dinámica de concurso de 1 mes de duración na que os usuarios teñen que rexistrarse nun formulacio co fin de obter BBDD de potenciais clientes, alcance e relevancia da marca.O sorteo establécese a través da Landing page, seguindo a imaxe corporativa da marca que implementamos na páxina web na súa versión inglesa para derivar o tráfico e obter soporte para a dinámica social.

proxecto_cofinanciado