Misión

Empresa galega dedicada á elaboración de xamóns e embutidos que cobre as necesidades dos consumidores finais a través dunha diversidade de produtos e formatos baseados nunha óptima relación calidade-prezo.

Visión 

Ser a marca galega de referencia no sector de xamóns e embutidos no mercado nacional e internacional.

Valores

Tradición

Innovación

Calidade

Familia

Benestar

10 Mandamentos sustentábeis

Código de conduta